to Quotes to Gallery to Non-Profit to CV
up to gallery to A D A L B E R T    v.  R.
Suitcases...

KONST i TERRITORIET, ett WSI-projekt

Mitt Projekt ” Konst i Territoriet” verkar sedan 1993. Detta projekt är en serie av 20 installationistiska performances, 20 konstnärliga ställningstagande / positioner. De bygger alla på min idé WSI (word, sounds and images). WSI är ideomatiskt; tillfälligt orkestrerad: interaktivt, tungt och lättsamt med ohämmat mångfald i ett komplext och kombinatoriskt landskap. Territoriet i projektet är avgränsat till Mälardalen, en Europeisk region med kulturprofil.

Åtta idéer är genomförda, alltifrån en utställning med performance på Södertälje konsthall (2000), till någon dokumenterad tilldragelse i min regi ute i Sörmlandsskogen med liten publik, (Kometmänniskan). Konst i Territoriet är esoterisk/icke esoterisk, och blivit p.g.a. svårhanterligheten som handelsvara ett icke kommersiellt arbete och därför drivits i ett ”slow city” tempo. Projektet har genererat sex TV-inslag och flera tidningsartiklar. Titlar på genomförda aktiv; Kolmile-Dan; Silver i sandbank; Adalberts Mälardaler; Le Marche des Objets trouvées (fritt: En Hittegodsavdelnings utveckling); Frimärke 2000; You matter a lot pal; Kometmänniskan; Asafots horn.

Det återstår nu att nå en deadline och ett summerande slutdokument och ytterligare, se nedan. Kvar är 12 ”experiment”: 1) Metoden, på Kammaren Gästrikeg. 13, Sthlm. 03.12.03. 2) Superlativ Conspiracy experience we, i Västerås, 2004. 3) Ej Fastlagt. I Arboga, dat. Ej fastlagt. 4) The Miracle of a Everyday Happening, video från Köping, dat. Ej fastlagt. 5-12) återstår att planera.

Dokumentationen (bok/manual) ska innehålla en DVD/CD-rom, där samarbetar jag med Jon , Kulturcentrum Kammaren. Med sounds (se WSI ) har jag kontakt med Elektronmusikstudion i Sthlm.. Musiken i grunden experimentell med inslag av mina taper. På sätt och vis betraktar jag mig i musiken på jämställd fot som publiken, ett omständligt gränsöverskridande samarbete.

Projektet får ett konstnärligt slutsteg. När katalogen är klar planerar jag en gränsöverskridande föreställning: bildspel, installation, performance, specialkomponerad musik o poesi. Lämpliga lokaler är M.M. eller liknande, förhandlingar påbörjas nu. Konstboken distribueras till museer, bibliotek, boklådor, ambassader, media och företag. Där efter läggs projektet i kreativ malpåse, c:a 06.01.01. En stor redovisning erbjuds till typ: Liljevalchs, Sveaborg, Foundation Maegth, Riksutställningar, Kulturhuset, Centre culturel Suedois, Sonja Heine,Millesgården, Tensta konsthall, Färgfabriken, Dunkers, m.fl.. I ett senare skede eventuellt till ännu tyngre institutioner. Vidare vid konst och bokmässor och fragment kan återupplivas vid festivaler.

Ekonomiskt är det ett tungt lass att dra, se inledningen, vidare tycker jag att ett alltför vidlyftig företagssponsring kan få ett kompromisslöst udda och seriöst projekt som detta att verka mainstream, en fälla jag vill undvika. Det tvååriga arbetsstipendiet söker jag för att kunna arbeta koncentrerat på detta projekt och under tiden få kostnadstäckning för min ateljé, knytpunkten för det kreativa tänkandet och administrationen för projektet, och för dokumentationen och redovisningen, samt oförutsägbara utgifter vid de sista 12 ”experimenten”. Levnadsomkostnader: jag har tre unga pojkar att försörja, min dotter Didi dansar vid Kungliga baletten och klarar sig själv. Det har varit och är också ett konstnärligt utbildningsarbete. Kanske kommer vi att samarbeta i ett WSI-projekt i framtiden.

Konst i territoriet var från start ett sätt för mig att orientera mig i (studera) Mälarregionen från min ateljé i Åkersstyckebruk i centrala Mälardalen. Projektet blev en multistudie också för min konstnärliga utveckling och uttrycksform. Nu ligger focus på konsten i miljön och dess möjligheter i form och påverkan. Detta är ett projekt, med många olika perioder, och i en organisation (jag, många duktiga krafter och medhjälpare) i det infrastrukturella landskapet, som vill genomföra ett konstnärligt fullödigt bidrag och budskap från Mälardalen till alla.

Adalbert